Wybór spektaklu
Wybór terminu
Wybór miejsca
Koszyk
Finalizacja

Zasady rezerwacji i zakupu biletów przez Internet
w Białostockim Teatrze Lalek w Białymstoku

§ 1

„Zasady rezerwacji i zakupu biletów przez Internet w Białostockim Teatrze Lalek w Białymstoku”, zwane dalej „Zasadami”, mają zastosowanie do rezerwacji i sprzedaży biletów na spektakle i inne przedsięwzięcia organizowane w Białostockim Teatrze Lalek, dalej zwanym „BTL” lub „Teatrem”, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej www.btl.bialystok.pl.

Sprzedaż biletów i formy płatności

§ 2

 1.  W BTL sprzedaż biletów w systemie online prowadzona jest całodobowo.
 2. Sprzedaż internetowa zostaje wstrzymana dwie godziny przed rozpoczęciem danego wydarzenia.

§ 3

 1. Realizacja zamówienia za pośrednictwem strony internetowej BTL wymaga wypełnienia całej procedury zakupu przez Klienta, w tym:
  1. rejestracji Klienta na stronie internetowej poprze podanie prawdziwych danych osobowych takich jak: imię, nazwisko adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, login i hasło lub zalogowanie się w systemie na uprzednio założony profil,
  2. wybór wydarzenia i ilości kupowanych biletów,
  3. podsumowanie wszystkich danych i akceptacja treści Zasad,
  4. potwierdzenie dokonania zamówienia przez Klienta,
  5. dokonanie płatności,
  6. przesłanie Klientowi drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez BTL oraz biletu w wersji elektronicznej.
 2. Faktura VAT jest wystawiana, jeśli w formularzu, w procesie zamawiania została zaznaczona opcja "Faktura VAT" oraz zostały podane poprawne dane firmy oraz NIP. Faktura może być wystawiona jedynie na osobę lub firmę, która zakupiła bilety przez Internet.
 3. BTL nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

§ 4

 1. W systemie on-line można zakupić wyłącznie bilety normalne i ulgowe. Pozostałe bilety uprawniające do zniżek sprzedawane są tylko w kasie BTL.
 2. Ceny biletów są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

§ 5

 1. Przy zakupie biletów online płatność realizowana jest za pomocą przelewu elektronicznego lub karty płatniczej, za pośrednictwem uprawnionego do przesyłania płatności serwisu.
 2. Po zaksięgowaniu wpłaty na konto Teatru, klient otrzyma na podany adres email, potwierdzenie zakupu wraz z biletem w wersji elektronicznej.
 3. Klient może odebrać bilety zakupione poprzez system sprzedaży internetowej, osobiście w kasie BTL - najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem spektaklu. Zakupione bilety są wydawane na podstawie imienia i nazwiska Klienta lub wydrukowanego potwierdzenia zakupu, bądź numeru rezerwacji otrzymanego na wskazany przy zakupie biletów adres   e-mail. Za udostępnienie numeru rezerwacji osobom trzecim odpowiada Klient.
 4. Klient może samodzielnie wydrukować bilet w wersji elektronicznej otrzymany mailem na adres wskazany przy rejestracji profilu. Biletem tym można się posługiwać według następujących zasad:
  1. wydrukowany bilet jest dokumentem uprawniającym do uczestnictwa w spektaklu bądź przedsięwzięciu na jakie został wystawiony,
  2. bilet musi być wydrukowany w sposób czytelny. Brak możliwości weryfikacji kodu może spowodować odmówienie wstępu na organizowane wydarzenie,
  3. pojedynczy bilet uprawnia do wejścia jedną osobę,
  4. bilet nie może być kserowany, skanowany lub kopiowany w jakikolwiek inny sposób - w przypadku wykrycia takiego postępowania, bilet traci swoją ważność,
  5. za udostępnienie biletu osobom trzecim odpowiada Klient.

§ 6

Poprzez rejestrację w serwisie Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez BTL, w celu realizacji zamówienia, w tym niezbędnego kontaktu z   Klientem oraz w celu podjęcia wszelkich działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.

§ 7

BTL nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.

§ 8

Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie.

§ 9

Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną w godzinach pracy Działu Upowszechniania Teatru BTL.

Rezerwacja biletów

§ 10

    1. Za pośrednictwem strony internetowej BTL możliwe jest dokonanie rezerwacji biletów na spektakle prezentowane w Teatrze.
    2. System rezerwacji internetowej umożliwia zamówienie nie więcej niż 15 biletów na jedno wydarzenie.
    3. Zarezerwowany przez Internet bilet należy wykupić w siedzibie BTL w ciągu 5 dni od daty dokonania rezerwacji, jednak nie później niż na 2 dni przed spektaklem.
    4. Rezerwacja niewykupiona zostaje anulowana automatycznie.

Postanowienia końcowe

§ 11

Zakup biletów online w BTL jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszych Zasad.

§ 12

Zwrot biletów zakupionych za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży jest możliwy jedynie w przypadku zmian w repertuarze lub odwołania spektaklu.
BTL zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

§ 13

Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 lutego 2018 r.

Dokonanie płatności on-line możliwe jest za pośrednictwem powyższych narzędzi płatniczych.