Wybór spektaklu
Wybór terminu
Wybór miejsca
Koszyk
Finalizacja

Białostocki Teatr Lalek – system sprzedaży internetowej

Klauzula o ochronie danych osobowych


Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Białostocki Teatr Lalek, z siedzibą przy ul. Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok, tel.: 85 742-50-31, kontakt mailowy pod adresem: teatr@btl.bialystok.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz skontaktować się mailowo: iod@btl.bialystok.pl lub telefonicznie: tel. 85 742 50 31, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.;
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji procesu rejestracji i założenia konta w serwisie www.btl.bialystok.pl oraz w celu zakupu biletów na spektakle w Białostockim Teatrze Lalek. W szczególności w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży biletów, zawieranej za pośrednictwem ww. serwisu.
 4. Podanie danych osobowych w celu założenia konta oraz następnie składania zamówień jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.
 5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, tj. dostawcom usług IT.
 6. Podane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do czasu usunięcia konta w serwisie. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 8. Podając swoje dane osobowe masz również prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych.
 9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do dokonania procesu rejestracji i założenia konta w serwisie www.btl.bialystok.pl w celu zakupu biletów. Jeśli nie podasz swoich danych osobowych, nie będzie możliwe założenie konta w serwisie, a co za tym idzie dokonanie rezerwacji biletów na spektakle, zakupienie biletów oraz wystawienie faktury.
 11. Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Białostocki Teatr Lalek – rezerwacja i sprzedaż biletów w kasie BTL

Klauzula o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ), informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Białostocki Teatr Lalek, z siedzibą przy ul. Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok, tel.: 85 742-50-31, kontakt mailowy pod adresem: teatr@btl.bialystok.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz skontaktować się mailowo: iod@btl.bialystok.pl lub telefonicznie: tel. 85 742 50 31, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.;
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu:
  • rezerwacji biletów na spektakle w Białostockim Teatrze Lalek, tj. w celu późniejszego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży biletów,
  • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży biletów na spektakle w Białostockim Teatrze Lalek oraz w celu wystawienia faktury,
 4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, tj. dostawcom usług IT.
 5. Podane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy sprzedaży lub w przypadku dokonania tylko rezerwacji biletów, bez ich zakupu, do momentu anulowania rezerwacji bądź odbycia spektaklu. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 7. Podając swoje dane osobowe masz prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych w celu rezerwacji lub zakupienia biletów jest konieczne do zawarcia, wykonywania umowy w tym wystawienia faktury – bez podania danych osobowych nie jest możliwe dokonanie rezerwacji biletów na spektakl oraz wystawienie faktury.
 10. Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

Dokonanie płatności on-line możliwe jest za pośrednictwem powyższych narzędzi płatniczych.