Wybór spektaklu
Wybór terminu
Wybór miejsca
Koszyk
Finalizacja

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ), informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Białostocki Teatr Lalek, z siedzibą przy ul. Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok, tel.: 85 742-50-31, kontakt mailowy pod adresem: teatr@btl.bialystok.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować mailowo: iod@btl.bialystok.pl lub telefonicznie: tel. 85 742 50 31 wew. 121, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem połączeń telefonicznych przez Białostocki Teatr Lalek;
  • w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez Białostocki Teatr Lalek,
  • w szczególności w celu informowaniu o spektaklach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora, na postawie wyrażonej zgody w oparciu o art.6 ust.1 pkt a RODO.
 4. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Mogą być jednak przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. dostawcom usług IT.
 5. Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na przesyłania informacji handlowych oraz realizacji marketingu bezpośredniego. Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę możesz odwołać poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres organizacja@btl.bialystok.pl lub poprzez jej odwołanie w kasie Białostockiego Teatru Lalek. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Podając swoje dane osobowe masz prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przesyłać Ci informacji handlowych oraz realizować marketingu bezpośredniego.
 9. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym nie będzie stosował profilowania danych.
Dokonanie płatności on-line możliwe jest za pośrednictwem powyższych narzędzi płatniczych.