KOSZYK
Wartość:0.00  Ilość biletów:0
Zegar pokazuje czas w jakim należy dokończyć proces rezerwacji.

Regulamin
zakupu biletów za pośrednictwem Internetu

1. Regulamin jest wydany przez Białostocki Teatr Lalek z siedzibą w Białymstoku, 15-875 Białystok, ul. Kalinowskiego 1, Organizatora wydarzeń.
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób dokonujących zakupu i rezerwacji biletów na stronie www.btl.bialystok.pl.
3. Celem regulaminu jest ustalenie zasad internetowej sprzedaży i rezerwacji biletów oraz warunków ich odbioru przez kupującego.
4. Realizacja zamówienia wymaga wypełnienia całej procedury zakupu przez Zamawiającego:
a) rejestracja Klienta, czyli podanie prawdziwych danych osobowych Klienta, takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
login i hasło;
b) wybór wydarzenia i ilości biletów;
c) podsumowanie wszystkich danych i akceptacja regulaminu;
d) potwierdzenie dokonania zamówienia przez Klienta oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez BTL.
5. Sprzedaż online kończy się o godzinie 23:59 dwie doby przed spektaklem. Cena biletu na wybrane miejsce jest ceną normalną bez zniżek. Przy zakupie biletów online mogą Państwo zrealizować płatność, korzystając
z przelewu elektronicznego lub karty płatniczej. Płatności za bilety obsługuje firma Pay U S.A. przy pomocy portalu internetowego www.platnosci.pl. Jeżeli Państwa bank, mimo przyjęcia dyspozycji zapłaty, nie przyśle potwierdzenia wykonania płatności w ciągu 24 godzin, to wybrane miejsca zostaną zwolnione.
6. Rezerwacja internetowa. Bilety należy wykupić najpóźniej 2 dni przed spektaklem.
W przeciwnym wypadku rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
7. Ceny biletów są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
8. Aby otrzymać fakturę VAT, należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję "Faktura VAT" oraz podać poprawne dane firmy oraz NIP. Faktura może być wystawiona wyłącznie na tę osobę lub firmę, która zakupiła bilety przez Internet.
9. Poprzez rejestrację w serwisie kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych
w formularzu zamówienia.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
12. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie.
13. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup nie więcej niż 15 biletów na jedno wydarzenie.
14. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną
w godzinach pracy Działu Upowszechniania Teatru.
15. Bilety ulgowe, które przysługują emerytom, rencistom , studentom i uczniom, zakupione  mogą być  tylko w kasie BTL.
16. Klient ma do wyboru dwie możliwości odbioru zakupionych poprzez system sprzedaży internetowej biletów:
a) odbiór osobisty najpóźniej pół godziny do rozpoczęcia spektaklu w miejscu, w którym odbywa się wydarzenie. Pracownik BTL wydaje zakupione bilety na podstawie imienia i nazwiska Zamawiającego bądź  osobistego numeru rezerwacji otrzymanego na wskazany przy zakupie adres e-mail. Osobisty numer rezerwacji należy zachować w tajemnicy. Teatr nie odpowiada za skutki podania tego numeru osobom trzecim;
b) wydrukowanie biletu domowego.
Regulamin Biletów Domowych:
A. Bilet domowy stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w imprezie, na jaką został wystawiony.
B. Pojedynczy bilet domowy uprawnia do wejścia jedną osobę.
C. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na spektakl, nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.
D. Kupujący bilet domowy jest upoważniony do wydruku biletu z pliku pdf oraz do zapisu pliku zawierającego bilety.
E. Bilet domowy nie może być kserowany, skanowany lub kopiowany w jakikolwiek inny sposób. W przypadku wykrycia takiego postępowania, bilet traci swoją ważność.
F. Kupujący jest zobowiązany do nieudostępniania biletów osobom trzecim. Takie postępowanie traktowane będzie jako próba skopiowania biletu.
G. Zniszczenie biletu może spowodować brak możliwości weryfikacji kodu, a w konsekwencji odmówienie wstępu na spektakl.
H. Do wydruku biletów domowych należy używać białego papieru w formacie A4, tak aby wydrukowane kody były dobrze widoczne.
17. Kasa teatru jest czynna:
we wtorek i środę: 8.00-12.00, czwartek i piątek: 8.00 - 12.00 i 15.30 - 19.00, w soboty: 15.30 - 19.00 oraz na godzinę przed każdym spektaklem.
18. Zamówienie można anulować tylko drogą e-mailową.
19. Zakup biletów online jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
20. Zwrot biletów zakupionych za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży oraz w kasie BTL jest możliwy jedynie
w przypadku zmian w repertuarze lub odwołania spektaklu.
21. BTL zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.01.2012 r.